Kontakt


Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o., Spółka komandytowa


ul. Górnicza 18
59-900 Zgorzelec

NIP 615-201-45-31, Regon 021175559
Kapitał sumy komandytowej: 90 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
Spółka zarządzająca:
Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o.


ul. Górnicza 18
59-900 Zgorzelec

NIP 615-002-30-52, Regon 008191270
Kapitał zakładowy: 51 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
Dane kontaktowe:

Sekretariat:
tel. (+48 75) 649 11 20, (+48 75) 649 44 40
tel. (+48 75) 649 44 50

Email:(mapa dojazdu)
Klauzule RODO
P.R.E. "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Górnicza 18, 59-900 Zgorzelec
tel. (+48 75) 649 11 20, (+48 75) 649 44 40
tel. (+48 75) 649 44 50
e-mail: biuro@elektromont.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000347410, NIP 615-201-45-31, Regon 021175559
Kapitał sumy komandytowej: 90 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
BCC ISO 9001