Realizacje w latach 2003-2016

 • Budowa kabla telekomunikacyjnego i światłowodowego relacji CA na terenie V pochylni - przenośnik C-5.1 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Roboty elektrycznej w ramach zadania rozbudowy oczyszczalni wód kopalnianych PGE GiEK S.A. KWB Turów w Bogatyni nad potokiem Ślad, dla INSBUD Sp. z o.o.
 • Remont instalacji elektrycznej w budynku dyrekcji KWB Turów, PGE GiEK S.A.
 • Budowa linii elektroenergetycznej 20kV do zasilania rezerwowego stacji PT-20 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Dostawa przewoźnej stacji transformatorowej 6kV/500/400/230V z przewodem zasilającym dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Wymiana i montaż nowej rozdzielnicy C-11.4 wraz z okablowaniem stacji napędowej dla REVICO S.A. w PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Montaż przekładników oraz oprzewodowanie wyłączników VD4 dla ABB Sp. z o.o.
 • Wymiana przekładników prądowych w rozdzielnicy ZX0.2 na obiekcie HM Legnica (KGHM) dla ABB Sp. z o.o.
 • Budowa kanalizacji i sieci teletechnicznej oraz światłowodowej relacji od Centrali telefonicznej do stacji PT-750 w KWB Turów dla Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
 • Pełnienie nadzoru nad montażem, nad wykonaniem prób funkcjonalnych w HM Legnica (KGHM) dla ABB Sp. z o.o.
 • Wykonanie zasilania rezerwowego stacji RZ-4 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Przebudowa linii 20kV L-58 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Budowa rozdzielnic 20kV i 6kV stacji SP-10 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Wymiana napędu taśm na koparce K-18 w KWB Turów dla KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o.
 • Przebudowa linii napowietrznych zlokalizowanych na przedpolu wyrobiska odkrywkowego KWB Turów dla Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
 • Wykonanie napraw uziomów na moście kablowym przy IV pochylni dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Wydzielenie zasilania prądowego obiegu podkładowego na wydziale elektrorafinacji miedzi w Hucie Miedzi w Legnicy. KGHM S.A.
 • Projekt budowlany i wykonawczy trask kablowych linii L-52 dla RAMB Sp. z o.o.
 • Wykonanie przebudowy linii 20kV L-590 oraz wykonanie zasilania 6kV dla przenośników MW-2.1, MW-2.2 oraz MW-2.3, dla ENGRAM S.A. dla KWB Turów
 • Wykonanie i montaż rozdzielni 20kV i 6kV stacji SP-4 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie tras kablowych 6kV zasilających pompownie w KWB Turów dla RAMB Sp. z o.o.
 • Dostawa wraz z montażem kontenerowych rozdzielni elektrycznych na potrzeby przenośników taśmowych Z-8.3 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Demontaż linii napowietrznej SN L-58 dla Mazel dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Wyłożenie kabli światłowodowych na zwałowarce Z-47 dla Actemium BEA Polska
 • Wykonanie i montaż stacji elektroenergetycznej PT-750 wraz z przebudową linii 20kV L-518 i L56 dla PGE GiEK S.A. KWB Turów
 • Wykonanie instalacji elektrycznych na przenośniku samojezdny PGOT 4500.70 w KWB Turów, dla BEA Polska
 • Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury sieci SAN i LAN w NFZ Opole dla Sygnity S.A.
 • Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej Porębie dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Zasilanie szybu PVII – Sobin z linii napowietrznej 110kV S-494 dla ABB
 • Modernizacja zabezpieczeń w polu linii 20kV L-194 w stacji 110/20kV R-350 Szklarska Poręba dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Modernizacja zabezpieczeń w polu linii 20kV L-414 w stacji R-357 Kamienna Góra dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Przebudowa rozdzielni sieciowej 20kV RS-12 w Jeleniej Górze dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Modernizacją instalacji oświetlenia koparki wielonaczyniowej typu KWK-1500s nr K-15 dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, teleinformatyki Koparki KWK1500, BEA Polska
 • Budowa zasilania napowietrzno-kablowego 20 kV i 6 kV wraz ze stacją 20/6 kV dla stacji SO381
 • Projekt i budowa "pod klucz" stacji transformatorowej 20/6 kV 2x6,3MVA , w izolacji SF6, PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa stacji elektroenergetycznej RT-312, 110/20/6 kV PGE KWB Turów S.A.
 • Modernizacja oświetlenia hali gumowania PGE KWB Turów S.A.
 • Instalacje elektryczne , automatyki, teleinformatyczne przenośnika Z-3B, Z4B, PGE KWB Turów S.A.
 • Instalacje elektryczne , automatyki, teleinformatyczne wózka zrzutowego dla koparki Z-46, KOPEX-FAMAGO
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia terenu i teletechnicznych dla Placu autobusowego , PGE KWB Turów S.A.
 • Projekt i budowa "pod klucz" stacji transformatorowej 20/6 kV 8MVA , w izolacji SF6, PGE KWB Turów S.A.
 • Projekt i budowa dwutorowej linii kablowej 20 kV do połączenia stacji GPZ T-2 z T-5 ,PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa przenośnika taśmowego Z10-03 , wraz ze stacja napędową 4x 630 kW/6 kV ,KOPEX-FAMAGO
 • Budowa sieci kablowej 20 kV dla Farmy Wiatrowej Łukaszów (17 turbin), ABB
 • Budowa stacji transformatorowej GPO 110/20 kV 40MVA dla Farmy Wiatrowej Łukaszów, ABB
 • Budowa sieci kablowej 20 kV dla Farmy Wiatrowej Modlikowice (12 turbin), ABB
 • Budowa stacji transformatorowej GPO 110/20 kV 40MVA dla Farmy Wiatrowej Modlikowice, ABB
 • Wykonanie projektu technicznego i budowa zasilania rezerwowego oddziału GKW PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa przenośnika taśmowego Z10-02 , wraz ze stacja napędową 4x 630 kW/6 kV
 • Budowa linii kablowej 6 kV do zasilania pompowni wód opadowych PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa Stacji elektroenergetycznej 20/6 kV SP-9 - kontenery 20 i 6 kV PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 20/6 kV SPZ-9 do zasilania rozbudowanego ciągu Z-9 PGE KWB Turów S.A.
 • Kompleksowe wykonanie zadania w branży elektrycznej - zasilanie 6 kV przenośnika Z-11.01 i zasilanie 20 kV zwałowarki Z-48 PGE KWB Turów S.A.
 • Budowa stacji elektroenergetycznej RT-394, 110/20/6 kV do zasilania pompowni T-6 PGE KWB Turów S.A.
 • Modernizacja sieci LAN/WAN - przełączniki oraz urządzenia sieciowe współpracujące z systemami monitorowania i zarządzania zdarzeń dla Opolskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ w Opolu.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielń, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego budynku DSP dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji kamer na terenie PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia hali magazynu inwestycyjnego PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej + montaż opraw oświetleniowych i rozdzielnic na 3 wieżach oświetleniowych na magazynie nad Nysą dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego oddz. Sn i oddz. M-2 dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia na zapleczach po przeprowadzonych kontrolach PIP Dział MB/AG, oddz. dla Sd PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia ogólnego i stanowiskowego na hali nr 1 oddz. Wt i w pomieszczeniach biurowych dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie zasilania 6 kV z R-202 do R-203 dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie rozdzielnic w rejonie energetycznym oddz. e-3 dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, rozdzielni i osprzętu w rejonie oddziału sn. dla PGE KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej 24 V w 10 kanałach remontowych w rejonie oddz. sn dla PGE KWB Turów S.A.
 • Przeniesienie kabli 20 kV kanałów kablowych na konstrukcję zewnętrzną w stacji elektroenergetycznej RT-396 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci LAN na terenie BOT KWB Turów S.A.
 • Kompleksowe wykonanie stacji transformatorowo-rozdzielczej 20kV/6kV PT-526 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Kompleksowe wykonanie stacji elektroenergetycznej PT-22, 20 kV/6kV i zasilanie 20 kV stacji PT22 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie zasilania rezerwowego 400V YAKY 4x120 oddz. Ep z rozdzielni AKSUW dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie nowego zasilania 6kV YAKY 3x240 z R-219 do R-208 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji odgromowej budynków w oddz. nm-3, m-2, DSP dla BOT KWB Turów S.A.
 • Remont budynków mieszkalnych w rejonie DSP dla BOT KWB Turów S.A.
 • Remont instalacji oświetlenia ogólnego wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz oświetlenia stanowiskowego hali oddz. nz-1 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i stanowiskowego hali remontowej oddz. ne-2 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie rozdzielnic 6/04 kV R-219 + wykonanie zasilania 6 kV do R-200 i do R-208 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji gniazd 230V, siłowej + remont rozdzielnicy wraz z wymianą - ostrzalnia nm-2 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Remont oświetlenia na zapleczach po przeprowadzonych kontrolach inspektorów PIP dla BOT KWB Turów S.A.
 • Remont zasilania zaplecza oddz. e-1 z rozdz. R-5 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Modernizacja urządzeń łączności wraz z wymianą centrali telefonicznej na terenie rozdzielni RT-396 (T-5) dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla zaplecza socjalno-warsztatowo-garażowego dla oddziału wewnętrznego z-6 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Przeniesienie kabli 20 kV kanałów kablowych na konstrukcję zewnętrzną w stacji elektroenergetycznej RT-396 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji odgromowej budynków soch.-warsztatowych nm-1 i wo dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wymiana ogrzewania elektrycznego Budynku Nastawni sieciowej stacji RT-396 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia hal magazynowych nr 3,4 materiałów budowlanych dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i stanowiskowego hali remontowej nz-3 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie oświetlenia stanowiskowego i ogólnego hali oddz. nz-5 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie nowego zasilania 6kV YAKY 3x240 z R-201 do R-202 (250mb) dla BOT KWB Turów S.A.
 • Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z oprawami, inst. Gniazd 230V i siłowych, modernizacja rozdzielnic żeliwnych i modernizacja wentylacji GKW dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie nowego zasilania 400V YAKY 4x95 rozdz. Bud NM, nm-2, nz-1 z rozdzielnicami R-215 400V + wymiana rozdz. gł. dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie nowych zasilań 400 V : hydroforni filaru rzeki Miedzianki (przy ZTiST z RT-202) - 400 mb, rozdz. RH wody pitnej z R-209/10 - 300 mb.dla BOT KWB Turów S.A.
 • Demontaż linii kablowych 6 kV na zwałowisku zewnętrznym dla BOT KWB Turów S.A.
 • Budowa linii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych relacji CA Turów - a-2 z odejściem do GKW i Łaźni Turów I oraz rejony przenośnika P.4.2.4 dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wyłożenie nowego zasilania 6 kV YAKY 3x240 z R-8 pole 3 do R-6 pole 1 (400mb) dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wyłożenie nowego zasilania 6 kV YAKY 3x240 z R-5 pole 2 do R-3 pole 2 (1500 mb) dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wyłożenie nowego zasilania 6kV YAKY 3x240 z R-3 pole 4 do R-8 pole 2 (2500mb) dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji oświetleniowej w HM: hala nr 30 + rozdz. główna w Magazynie Głównym MG. Wykonanie instalacji elektrycznej z rozdzielnicami w budynku TZ. Remont oświetlenia awaryjnego Centrum Dyspozytorskiego na I i VI piętrze + aktualizacja dokumentacji dla BOT KWB Turów S.A.
 • Wykonanie instalacji w ramach zadania pn. : Budowa Centrum Informatycznego ZOPD BOT KWB Turów S.A.
 • Modernizacja rozdzielnic 6/04 kV R-203 i R-206 dla BOT KWB Turów S.A.


P.R.E. "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Górnicza 18, 59-900 Zgorzelec
tel. (+48 75) 649 11 20, (+48 75) 649 44 40
tel. (+48 75) 649 44 50
e-mail: biuro@elektromont.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000347410, NIP 615-201-45-31, Regon 021175559
Kapitał sumy komandytowej: 90 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
BCC ISO 9001