Oferta

Profil działalnościi naszej firmy obejmuje prace budowlano-montażowe w zakresie robót elektroenergetycznych.

Wykonujemy :

 • instalacje i urządzenia wysokiego napięcia do 110 kV (stacje , rozdzielnie , linie kablowe),
 • instalacje i urządzenia średniego napięcia do 20 kV (stacje , rozdzielnie , linie napowietrzne , linie kablowe),
 • stacje przyłączenia do sieci GPO 110/20 kV, sieci kablowe 20 kV, sieci światłowodowe dedykowane dla farm wiatrowych.
 • instalacje i urządzenia niskiego napięcia 1 kV (stacje , rozdzielnie , linie napowietrzne , linie kablowe),
 • układy automatyki i sterowania,
 • automatyzację procesów przemysłowych,
 • projekty techniczne branży elektrycznej,
 • prace regulacyjno pomiarowe,
 • okablowanie strukturalne dla sieci LAN,
 • instalacje monitoringu i telewizji przemysłowej.

Oferta - IT


Posiadamy kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie:

 • bezpieczeństwa systemów oraz sieci - technologie wykrywania ataków sieciowych (IPS), systemy Firewall, kontrola dostępu do sieci (802.1X), RADIUS, sieci VPN.
 • wdrażania i projektowania sieci LAN/WAN oraz bezprzewodowych, z wyszczególnieniem produktów firm Cisco, HP, Motorola,
 • systemów identyfikacji danych - komputery mobilne, skanery kodów, RFID w oparciu o rozwiązania firmy Motorola (dawniej Symbol).
P.R.E. "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Górnicza 18, 59-900 Zgorzelec
tel. (+48 75) 649 11 20, (+48 75) 649 44 40
tel. (+48 75) 649 44 50
e-mail: biuro@elektromont.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000347410, NIP 615-201-45-31, Regon 021175559
Kapitał sumy komandytowej: 90 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
BCC ISO 9001