Oferta

Profil działalnościi naszej firmy obejmuje prace budowlano-montażowe w zakresie robót elektroenergetycznych.

Wykonujemy :

  • instalacje i urządzenia wysokiego napięcia do 110 kV (stacje , rozdzielnie , linie kablowe),
  • instalacje i urządzenia średniego napięcia do 20 kV (stacje , rozdzielnie , linie napowietrzne , linie kablowe),
  • stacje przyłączenia do sieci GPO 110/20 kV, sieci kablowe 20 kV, sieci światłowodowe dedykowane dla farm wiatrowych.
  • instalacje i urządzenia niskiego napięcia 1 kV (stacje , rozdzielnie , linie napowietrzne , linie kablowe),
  • układy automatyki i sterowania,
  • automatyzację procesów przemysłowych,
  • projekty techniczne branży elektrycznej,
  • prace regulacyjno pomiarowe,
  • okablowanie strukturalne dla sieci LAN,
  • instalacje monitoringu i telewizji przemysłowej.P.R.E. "Elektromont-Gamma" Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Górnicza 18, 59-900 Zgorzelec
tel. (+48 75) 649 11 20, (+48 75) 649 44 40
tel. (+48 75) 649 44 50
e-mail: biuro@elektromont.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000347410, NIP 615-201-45-31, Regon 021175559
Kapitał sumy komandytowej: 90 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości
BCC ISO 9001